Indications Black Mustard

Heartburn and Acid Reflux Cure Program

Heartburn Food List

Get Instant Access

Abscess (f; DAW); Adenopathy (f; JLH); Ague (f; DEM); Alopecia (f; DAW); Ameba (f; DAW); Amenorrhea (f; FEL); Angina (f; FEL; HHB); Anorexia (f; DAW; DEM; KAB); Apoplexy (f; FEL); Arthrosis (1; FNF); Asthma (f; DEM); Bite (f; CEB); Bloat (f; DAW); Boil (f; DAW); Bronchosis (f; HHB; PH2); Cancer (1; FNF; JLH); Cancer, colon (1; FNF; JLH); Cancer, liver (1; FNF; JLH); Cancer, neck (1; FNF; JLH); Cancer, sinew (1; FNF; JLH); Cancer, skin (1; FNF; JLH); Cancer, spleen (1; FNF; JLH); Cancer, throat (1; FNF; JLH); Cancer, uterus (1; FNF; JLH); Cancer, wrist (1; FNF; JLH); Cardiopathy (f; HHB; PH2); Chest cold (f; HJP); Cholera (f; FEL); Circulosis (f; PH2); Cold (f; DAW; DEM; WIN); Congestion (f; DAW; FEL); Constipation (f; DAW; FEL); Cough (f; DAW); Cramp (f; DAW); CVI (f; PH2); Depression (f; HJP); Dermatosis (f; DAW); Dropsy (f; HJP); Dysentery (f; DAW); Dysmenorrhea (f; FEL); Dyspepsia (f; CEB; FEL); Ectoparasite (f; DAW); Edema (f; DAW); Enterosis (f; FEL; PH2); Epilepsy (f; DAW); Fever (f; BOU; DAW; DEM; FEL; HHB); Fibroid (f; JLH); Fibroma (f; JLH); Gastrosis (f; FEL; PH2; WIN); Glaucoma (f; PH2); Headache (f; DAW; FEL; PH2); Head-cold (f; DEM); Heartburn (f; HHB); Hepatosis (f; JLH); Hiccups (f; DAW); Induration (f; JLH); Inflammation (f; DAW; FEL); Itch (f; DAW); Lumbago (f; PH2); Lymphoma (f; JLH); Maculitis (1, FNF); Meningosis (f; FEL); Nervousness (f; DEM); Neuralgia (f; DAW; WOI); Ophthalmia (f; DAW); Otosis (f; DAW); Pain (f; DEM; FEL; HHB); Pharyngosis (f; DAW); Phthisis (f; DEM); Pleurisy (f; DAW; FEL; PH2; WOI); Polyp (f; JLH); Pneumonia (f; DAW; PH2; WOI); Pulmonosis (f; FEL); Respirosis (f; PH2); Rheumatism (1; DAW; FNF; PH2; WOI); Rhinosis (f; DAW); Sciatica (f; PH2); Sclerosis (f; JLH); Sinusosis (f; PH2); Snakebite (f; DAW; SUW); Sple-nosis (f; DAW; JLH; KAB); Spine (f; FEL); Stomachache (f; DAW); Sore Throat (f; DAW; KAB); Stroke (f; HJP); Syncope (f; HJP); Toothache (f; CEB; DAW; DEM); Tuberculosis (f; DEM); Tumor (f; KAB); Typhus (f; FEL); Uterosis (f; JLH); Worm (f; DAW).

Was this article helpful?

0 0
Herbal Remedies For Acid Reflux

Herbal Remedies For Acid Reflux

Gastroesophageal reflux disease is the medical term for what we know as acid reflux. Acid reflux occurs when the stomach releases its liquid back into the esophagus, causing inflammation and damage to the esophageal lining. The regurgitated acid most often consists of a few compoundsbr acid, bile, and pepsin.

Get My Free Ebook


Post a comment