Common Names Weeping Willow

Arbol del Desmayo (Sp.; KAB); Attuppalai (Ap.; Tel.; KAB; SKJ; WOI); Babylon Weeping Willow (Eng.; USN); Bada (Pun.; DEP; WOI); Bains (Nepal; NPM); Bed (Pun.; WOI); Bedmaju (Pun.; KAB); Bes (Pun.; DEP); Besu (Pun.; DEP); Bhosi (Nepal; DEP; KAB; WOI); Bidai (Pun.; DEP); Bisa (Kas.; Pun.; DEP; SKJ; WOI); Bitsubes (Pun.; WOI); Chinese Willow (Eng.; EFS); Desmay (Cat.; KAB);

FIGURE 1.98 Weeping Willow (Salix babylonica).

Desmayo (Sp.; EFS; KAB); Echte Trauer Weide (Ger.; EFS); Echte Treur Wilg (Ger.; EFS); Gadhbains (Garhwal; Up.; SKJ); Garb (Fr.; KAB); Giur (Kas. DEP; KAB); Guir (Kas.; NAD; WOI); Hazomala-helo (Hova; KAB); Kashir Vir (Kas.; SKJ); Katira (Pun.; Pun.; SKJ; WOI); Laila (Pun.; DEP; WOI); Liu (China; EFS; KAB); Liu Zhi (Pin.; DAA); Lloron (Sp.; KAB); Majhinus (Kum.; WOI); Majnun (Pun.; Hindi; DEP; KAB; SKJ); Maju (Pun.; DEP); Momakha (Burma; DEP; KAB); Plakychaya Iva (Rus.; KAB); Quir (Kas.; SKJ); Salcie Pleteasa (Rom.; KAB); Salguiero (Por.; AVP); Salguiero

Chorao (Por.; AVP; EFS); Salice Piangente (It.; KAB); Salice Plangente (It.; KAB); Sauce (Peru; Sp.; EGG; ROE); Sauce de Babilonia (Sp.; USN); Sauce LlorĂ³n (Cuba; Dr.; Peru; Pr.; Sp.; AVP; EGG; ROE; USN); Saule de Babylone (Fr.; EFS); Saule Pleurier (Fr.; EFS; USN); Shidare-Yanagi (Japan; USN); Tissi (India; Nepal; EFS; NAD; WOI); Trauerweide (Ger.; KAB; USN); Treuwilg (Dutch; KAB); Wala (Pun.; DEP; WOI); Weeping Willow (Eng.; Scn.; AH2; USN).

Was this article helpful?

0 0
Essential Aromatherapy

Essential Aromatherapy

Have you always wanted to know what is aromatherapy? Here are some invaluable information on aromatherapy. I leave absolutely nothing out! Everything that I learned in order to improve my life with aromatherapy I share with you.

Get My Free Ebook


Post a comment