Common Names Sea Blite

Almajo (Sp.; KAB); Almajo Dulce (Sp.; KAB); Ashhur (Heb.; ZOH); Baggilana (Pun.; DEP; KAB); Bui (Delhi; WOI); Chotee Lanu (Hindi; Pun.; NAD; WOI); Choti Lani (Pun.; DEP); Common Indian Saltwort (Eng.; WOI); Dana (Pun.; DEP; KAB); Geria (Oriya; DEP; WOI); Ghobbejia Tarrmied (Malta; KAB); Hoettum (Tigre; KAB); Ila Kura (Tel.; DEP; WOI); Inkbos (Afrikan; KAB); Inkbush (Eng.; S. Afr.; KAB); Kaku (Arab.; GHA); Karuvumari; (Tam.; KAB); Khari Lani (Hindi; Sin.; DEP; WOI); Kharkhusa (Pun.; DEP; KAB); Khaskhasa (India; Pun.; DEP; KAB); Khreiza (Arab.; GHA); Kiray (Tam.; DEP); Koyyalakura (Tel.; KAB); Lana (Mar.; Pun.; DEP; WOI); Lana Lani (Guj.; Mar.; WOI); Lani (Kohlu; Pun.; Sharag; Sibi; DEP; KAB); Lano (Guj.; Mar.; WOI); Leonuk (Pun.; NAD); Lonia (Delhi; WOI); Lunak (Hindi; Pun.; DEP; KAB; NAD; WOI); Lunki (Raj.; WOI); Molleih (Arab.; GHA); Moras (Guj.; Mar.; WOI); Morasa (Bom.; Mar.; DEP; KAB; NAD); Nariumari (Tam.; WOI); Nunkhuri (Delhi; WOI); Phesaklane (Pun.; DEP; KAB); Rava Hada (Tel.; DEP); Rava Kada (Tel.; WOI); Righat (Jhalawan; Kalat; KAB); Rigilah (Arab.; GHA); Samai (Pun.; DEP); Sea Blite (Eng.; Malta; FAC; KAB); Shahor (Heb.; ZOH); Sheharaih (Heb.; ZOH); Shorag (Afg.; DEP; KAB); Shrubby Saltwort (Eng.; S. Afr.; KAB); Shrubby Seablite (Eng.; KAB); Sosa Fina de Andalucia (Sp.; KAB); Sosa Prima (Sp.; KAB); Spinazmai (Kila Saifulla; KAB); Suaid (Arab.; ZOH); Suejda (Malta; KAB); Suwaid (Arab.; GHA); Suweda (Arab.; ZOH); Suwwad (Arab.; GHA); Suwweid (Arab.; GHA); Tarteer (Arab.; GHA); Umari Nandi (S. Arcot; KAB); Uppukeerai (Tam.; WOI); Usak Lani (Pun.; DEP); Usaklana (Pun.; KAB); Ushaklan (Sin.; NAD); Ushuklani (Guj.; Sin.; DEP; KAB); Vellakeerai

FIGURE 1.109 Sea Blite (Suaeda). Source: KAB.

(Tam.; WOI); Veyi Kada (Tel.; DEP); White Glasswort (Eng.; Malta; KAB); Yella Kiray (Tam.; DEP); Zamai (Pun.; KAB); Zimeh (Pushtu; DEP; KAB; NAD); Zmai (Kila Saifulla; Sharig; KAB); Nscn.

Was this article helpful?

0 0
Essential Aromatherapy

Essential Aromatherapy

Have you always wanted to know what is aromatherapy? Here are some invaluable information on aromatherapy. I leave absolutely nothing out! Everything that I learned in order to improve my life with aromatherapy I share with you.

Get My Free Ebook


Post a comment