Common Names Desert Date

Addoua (Ber.; BOU); Adua (Hausa; KAB; UPW); Alo (Ber.; BOU); Angarvriksha (Sanskrit; KAB); Angulidala (Sanskrit; KAB); Anilantaka (Sanskrit; KAB); Balah Harara (Arab.; BOU); Balanite d'Egypte (Fr.; BOU); Betu (India; USN); Bhallakivriksha (Sanskrit; KAB); Bupapabu (Niger; UPW); Ciatt (Tigrinia; KAB); Daruparnaphala (Sanskrit; KAB); Dattier du Désert (Fr.; BOU; KAB); Dattier Sauvage (Fr.; USN); Desert Date (Eng.; BOU; TAN); Ebora (Ber.; BOU); Egorea (Guj.; KAB; NAD); Egyptian Balsam (Eng.; BOU); Egyptian Myrobalan (Eng.; FAC); Elheglyg (Arab.; KAB); Gak (Tigrinia; KAB); Gara (Tel.; KAB); Garachetti (Tel.; NAD); Garbaïe (Mali; UPW); Garrah (Gond.; KAB); Gaurtvaka (Sanskrit; KAB); Gongo (Upper Volta; UPW); Gouasa (Tigrinia; KAB); Gouritivac (Sanskrit; NAD); Guasa (Tigrinia; KAB); Gungo (Ghana; UPW); Guri (Tel.; WOI); Had-jlidj (Arab.; Sen.; UPW); Haugeleg (Fr.; BOU); Heghelig (Arab.; KAB); Heglig (Arab.; Nig.; BOU; UPW); Heglik (Sudan; KAB); Héglik (Fr.; USN); Hingan (Beng.; Dec.; Hindi; KAB; NAD; WOI); Hinganbet (Bom.; Cutch; Dec.; Mar.; KAB; WOI); Hingane (Mar.; KAB); Hingar (Ulwar; KAB); Hingen (Hindi; KAB); Hinger (Bom.; Guj.; KAB; NAD); Hingol (Beng.; Dec.; Hindi; NAD); Hin-gon (Beng.; KAB); Hingoriyun (Porebunder; KAB); Hingot (Gwalior; Hindi; Urdu; KAB; NAD; WOI); Hingota (Hindi; KAB); Hingotia (India; USN); Hingu (Hindi; KAB); Hinguputra (Sanskrit; KAB); Ibororhen (Ber.; BOU); Ingalarade (Kan.; KAB); Ingalare (Kan.; KAB); Ingalukke (Kan.; KAB); Ingua (Hindi; KAB); Inguda (Sanskrit; KAB); Ingudi (Sanskrit; Tel.; KAB; WOI); Ingudihala (Uriya; KAB); Ingul (Sanskrit; KAB); Inguni (Sanskrit; KAB); Jalajantu (Sanskrit; KAB); Kantaka (Sanskrit; KAB); Krisharaka (Sanskrit; KAB); Kroshtuphala (Sanskrit; KAB); Kunja (Togo; UPW); Kuosa (Tigrinia; KAB); Lalo (India; USN); Maghe (Tigrinia; KAB); Manchuta (Mal.; NAD); Miro-balano de Egipto (Sp.; USN); Mjunju (Swahili; KAB); Mogha (Tigrinia; KAB); Munipadapa (Sanskrit; KAB); Murtoki (Gambia; UPW); Myrobalan d'Egypt (Fr.; UPW); Nanjunda (Tam.; NAD; WOI); Nanjundan (Tam.; KAB); Nanjunta (Mal.; KAB); Ol Ngoswa (Masai; KAB); Putigandha (Sanskrit; KAB); Putripatra (Sanskrit; KAB); Regorea (Guj.; WOI); Ringri (Tel.; KAB; NAD); Seli-batico (Bogos; KAB); Sereno (Ivo.; UPW); Shulari (Sanskrit; KAB); Soapberry Bush (Eng.; BOU); Soapberry Tree (Eng.; FAC; TAN; USN); Soump (Wolof; KAB); Taboraq (Ber.; BOU); Tailabija (Sanskrit; KAB); Tanupatra (Sanskrit; KAB); Tapasamudrama (Sanskrit; KAB); Tapasataru (Sanskrit; KAB); Teïchat (Arab.; Mauritania; UPW); Teisset (Ber.; BOU); Thorn Tree (Eng.; BOU); Tik-taka (Sanskrit; KAB); Tiktarnajja (Sanskrit; KAB); Toruvattu (Tam.; KAB); Tugga (Ber.; BOU); umNulu (Tonga; KAB); Vinashaka (Sanskrit; KAB); Vishakantaka (Sanskrit; KAB); Zachum Oil Tree (Eng.; BOU); Zachun (India; USN); Zachumbaum (Ger.; USN); Zaqqoum (Arab.; BOU).

Was this article helpful?

0 0
Essential Aromatherapy

Essential Aromatherapy

Have you always wanted to know what is aromatherapy? Here are some invaluable information on aromatherapy. I leave absolutely nothing out! Everything that I learned in order to improve my life with aromatherapy I share with you.

Get My Free Ebook


Post a comment